Medlemskap

 

 

 

 

 

Bli medlem i Hadsel Historielag du også.

Kontigenten er  for tiden kr. 150,00 pr år.

 

For å bli medlem, ta kontakt over. e-post:  post@hadselhistorielag.no 

 

eller telefon til:

Leder: Sigmund Andreassen, tlf. 959 61962 

Nestleder:  Johan L. Notø, tlf:  482 54539

kasserer: Ole Johan Hanssen, tlf. 470 13929.

 

Innmelding kan også skje til :

 

Hadsel Historielag,

Postboks 369

8455 Stokmarknes

 

Kontigenten kan også betales inn direkte til vår bankkonto:

 Nr.: 4560.07.07616.

 

Medlemmene får tilsendt innbetalingsblankett for medlemskontigent på sommer/høst hvert år. Alle som har betalt kontigenten får fritt tilsendt årets ”Hofdasegl” så snart den er ferdigtrykt, i månedsskiftet oktober/november. 

 

Ønsker du i tillegg  å abonnere på ”Hadsel Kalenderen”  blir kontigenten kr. 250,00 pr. år. 

Du kan bestille  ekstra kalendere for kr. 100,00 pr. stk.

 

 

 

 

 

Nb! Husk å melde inn adresse-endring til oss! 

 

 

Hadsel Historielag © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.hadselhistorielag.no